Fra 01.01.2013, ble husbyggerne pålagt uavhengig kontroll på jobben med membran- flisarbeider, og lufttetthet. Vi har fått sentral godkjenning på denne jobben. Og vi spesifiserer oss på oppfølging/kontroll av nettopp ditt prosjekt.

Molde 31.03.2015

Vi har nå kjøpt tilgang til programvaren til Holte AS, som gir kunden en sikker og rask behandling av kontrollen.

Vi har i tiden fra vi fikk godkjenning for Uavhengig kontroll hatt mer enn 30 oppdrag hvor vi også har avdekt feil og mangler. Påpekt og fått rettet opp.

Ta kontakt for tilbud på ditt prosjekt. Vi kan gi deg faste priser.