Sentral godkjenning av foretak er et frivillig hjelpemiddel for foretak som søker lokal godkjenning for ansvarsrett innenfor funksjonene søker, prosjekterende og utførende.

Vårt firma er sentralt godkjent for Ansvarsrett innenfor oppføring av bygninger i tiltaksklasse 1. Herav:

Foretaket er godkjent innenfor følgende 8 godkjenningsområder:

Funksjon Fagområde Tiltaksklasse
Utførende Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner 1
Ansvarlig søker (for alle typer tiltak) 1
Utførende Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) 1
Uavhengig kontrollerende Våtrom (i boliger) 1
Uavhengig kontrollerende Lufttetthet (i nye boliger) 1
Prosjekterende Arkitektur 1
Prosjekterende Konstruksjonssikkerhet 1
Prosjekterende Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) 1

Se oppdatert godkjenning:     http://sgregister.dibk.no/enterprises/995834758

 

Ut fra ansvarsrettene vi har kan vi være din samarbeidspartner i prosessen fra A-Å. Du bestemmer!