Vi har lang erfaring i utfylling av byggemeldinger, og vi bruker selvfølgelig BYGGSØK Bygning for utfylling av søknaden. Byggsøk byggning er Direktoratet for byggkvalitet sin digitale side for utfylling av søknader. Vi er derfor til en hver tid oppdatert på blanketter og på lover og regler. Dette fører til at prosessen går raskere og forhåpentlig inneholder færre feil og mangler.

Vi byggemelder alle typer bygg som f.eks naust, hytter, leiligheter, boliger, mindre næringsbygg, og flermannsboliger.

 

Ta kontakt, og spør oss om fast pris på prosjektet ditt.

PS, vi tegner også bygget, samt utarbeider situasjonsplaner, profiltegninger; alt som skal til i prosessenn frem til byggestart.