Trøavegen 6/8 og 10/12

2 2-mannsboliger med garasje. For salg og utleie.